RELIGIOUS STUDIES AND DISCRIMINATION Cover Image

VERONAUKA I DISKRIMINACIJA
RELIGIOUS STUDIES AND DISCRIMINATION

Author(s): Zlatiborka Popov-Momčinović
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Theology and Religion
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: religious studies; discrimination;
Summary/Abstract: Veronauka je predmet koji uspostavlja vezu između najdubljih sfera bića koje veruje i njegove manifestacije u društvenom polju. Ona se tiče naših znanja o učenjima vlastite ali i drugih vera, kao i emotivnih senzora koje razvijamo u stalnom dijalogu između čoveka i Boga, crkve i društva, svetog i svetovnog. Ona se tiče i voljnog aspekta našeg bića te, budući da religija ima saznajnu, emotivnu i akcionu komponentu, ovakvu jednu strukturu ima, ili bi trebalo da ima i veronauka. Kao takva, ona nije tipičan predmet čije se gradivo jednostavno može savladati, a puko savladavanje gradiva ovde i ne treba da bude cilj.

  • Page Range: 107-123
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2012
  • Language: Serbian