GENDER-BASED DISCRIMINATION IN THE MEDIA NON/CULTURE OF BOSNIA-HERZEGOVINA Cover Image

RODNO ZASNOVANA DISKRIMINACIJA U MEDIJSKOJ NE/KULTURI BOSNE I HERCEGOVINE
GENDER-BASED DISCRIMINATION IN THE MEDIA NON/CULTURE OF BOSNIA-HERZEGOVINA

Author(s): Lejla Turčilo
Subject(s): Gender Studies, Media studies, Human Rights and Humanitarian Law, Communication studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender discrimination; media culture; BiH;
Summary/Abstract: Jedna od glavnih odrednica savremenog društva i svijeta jest njegova orijentiranost na medije i stvarnost koju oni kreiraju. Ogroman je broj medija kojima je svako od nas izložen svakodnevno, često i nesvjestan njihova prisustva. Kaže se da je savremena egzistencija čovjeka obilježena konstantnom podijeljenošću pažnje, a mediji odvlače značajn dio te pažnje savremenog čovjeka.

  • Page Range: 93-105
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian