EDUCATION, DISCRIMINATION AND PROSPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN BiH Cover Image

ОБРАЗОВАЊЕ, ДИСКРИМИНАЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВЕ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА У БиХ
EDUCATION, DISCRIMINATION AND PROSPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN BiH

Author(s): Dragoljub Krneta
Subject(s): Education, Human Rights and Humanitarian Law, Evaluation research, Inclusive Education / Inclusion
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: education; discrimination; inclusive education; BiH;
Summary/Abstract: Iako se inkluzivno obrazovanje nalazi u centru interesovanja ne samo prosvjetne, nego i šire kulturne javnosti, još uvijek, kao model, nije dovoljno precizno formuliran i jednoznačno prezentiran, što izaziva česte zabune i pogrešne interpretacije (pa čak i konfuziju) kod nastavnika i učenika. Njegova implementacija u nastavnoj praksi je u dobroj mjeri proizvoljna, što izaziva dodatne nejasnoće ne samo kod nastavnika, nego i kod učenika, roditelja, pa i kod kreatora obrazovne politike, ali (što je posebno nepovoljno) i kod dijela pedagoga i psihologa. Na takve zaključke upućuju i različite procjene smisla inkluzivnog obrazovanja koje se kreću od apologetike do (ne) skrivenog osporavanja, tj. od nekritički ispoljenih stavova potpore i prihvatanja do neskrivenih (manje ili više argumentiranih) osporavanja.

  • Page Range: 47-91
  • Page Count: 45
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian