Predrag Govedarica ABOUT PROJECT Cover Image

Predrag Govedarica O PROJEKTU
Predrag Govedarica ABOUT PROJECT

Author(s): Predrag Govedarica
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: discrimination; about project; Predrag Govedarica;
Summary/Abstract: Projekat Diskriminacija, jedan pojam – mnogo lica nastao je kao posljedica opservacija kroz koje je uočeno da u bosanskohercegovackom društvu postoje različiti oblici diskriminacija, koji traže kritičku refleksiju i aktivističku reakciju. Željeli smo da putem neformalnih predavanja i druženja na Filozofskom fakultetu Pale, koji nam je otvorio svoja vrata za ove aktivnosti, razmatramo različite oblike diskriminacije koji postoje u našem društvu. Analizirali smo kako sam pojam, tako i njegovu manifestaciju u političkom životu, obrazovanju, medijima i sl. Željeli smo da progovorimo u svoje ime, ali i ime onih koji nisu u poziciji da kažu svoje mišljenje, jer su lišeni mogućnosti da javno iznesu svoj problem, da ukažu na različite oblike sopstvene isključenosti iz društva, da progovore o obespravljenosti i diskriminaciji kojoj su izloženi, jer je njihova marginalizacija nevidljiva, a glas nečujan.

  • Page Range: 7-8
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian