END VIEW AT TRANSGENDER Cover Image

OSVRT NA TRANSRODNOST
END VIEW AT TRANSGENDER

Author(s): Slobodanka Dekić
Subject(s): Politics, Gender Studies, Media studies, Communication studies, Sociology, Social differentiation
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: end view; transgender; politics; media;
Summary/Abstract: Da bismo razumjeli transrodnost, potrebno je da sagledamo i definišemo pojam roda i spola iz jednog drugačijeg ugla. Većina definicija spola i roda – poput one koja postoji u „Zakonu o ravnopravnosti spolova BiH“ – rod posmatra kao društvenu kategoriju, koja podrazumijeva određene norme ponašanja i uloge karakteristične za muškarce i žene; spol je biološka kategorija sa kojom se ljudska bića rađaju, koju definišu muške i ženske spolne karakteristike i koja je nepromjenljiva. Ovo stanovište naglašava binarnost spola i roda, odnosno postojanje isključivo ženskog (F) i muškog (M) spola, odnosno ‘muškaraca’ i ‘žena’ kao dvije jedine moguće rodne kategorije.

  • Page Range: 9-24
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian