IT'S LIKE I AM AT THE ZOO - VIOLENCE AGAINST LGBTI PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

KAO DA SAM U ZOOLOŠKOM VRTU NASILJE NAD LGBTI UČENICIMA I UČENICAMA U SREDNJIM ŠKOLAMA U BIH
IT'S LIKE I AM AT THE ZOO - VIOLENCE AGAINST LGBTI PUPILS IN SECONDARY SCHOOLS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Slobodanka Dekić
Contributor(s): Vladana Vasić (Editor), Emina Bošnjak (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Education, School education, Studies in violence and power
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; education; violence; LGBTI; pupils; secondary education;

Summary/Abstract: U Bosni i Hercegovini ne postoje zvanični podaci institucija nadležnih za oblast obrazovanja o vršnjačkom nasilju u školama, a pogotovo o vršnjačkom nasilju motivisanom seksualnom orijentacijom, rodnim identitetom ili spolnim karakteristikama. Istraživanja koja su sprovodile organizacije civilnog društva za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba ukazala su na to da je obrazovanje za mnoge LGBTI osobe oblast u kojoj se doživljava diskriminacija (62,6% ispitanih). Čak 41,2% ispitanih LGBTI osoba je doživelo diskriminaciju u školi, njih 19,1% na fakultetu. Većina ovih slučajeva ostala je neprijavljena zbog nepoverenja u nadležne institucije. Činjenica je da vršnjačko nasilje u BiH postaje vidljivo onda kada se više ništa ne može učiniti, kao u slučaju ubistva ili samoubistva maloletnih učenika/ca usled međuvršnjačkog nasilja. No, ni to nije dovoljno da se institucije potaknu na aktivnije delovanje. Preventivni rad, te edukacije senzibilizacije i profesionalizacije nastavnog osoblja na pitanjima vršnjačkog nasilja još uvek dolaze samo od organizacija civilnog društva, ali intervencija nastavnog osoblja kada su ovi slučajevi nasilja u pitanju još uvek izostaje. Dodatni problem predstavlja i činjenica da udžbenici koji se koriste u obrazovnom sistemu u BiH još uvek prenose netačne i štetne informacije i da učenici/e nemaju priliku da razgovaraju o temama i problemima relevantnim za LGBTI osobe. Iako su doneseni neki dokumenti na nivou države koji za cilj imaju zaštitu prava na obrazovanje, i dalje je evidentan nedostatak konkretnog institucionalnog plana za suzbijanje međuvršnjačkog nasilja i razvijanja inkluzivne i tolerantne obrazovne sredine, koja bi uključivala i LGBTI osobe i pripadnike/ce drugih manjina, te promovisala toleranciju i inkluziju u i kroz obrazovni sistem. Ovom publikacijom dat je pregled postojećih standarda i problema u ovoj oblasti, te su ponuđene konkretne smernice da se unapredi postojeće stanje i stvori siguran prostor za sve unutar obrazovnog sistema u BiH, kao što su revizija udžbenika i uklanjanje diskriminatornog sadržaja, senzibilizacija nastavnog osoblja za rad s LGBTI osobama i drugim marginaliziranim grupama, saradnja s civilnim društvom i stvaranje LGBTI inkluzivnih programa podrške učenicima/cama koji/e su preživeli/e nasilje.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 31
  • Page Range: 1-20
  • Page Count: 20
  • Language: Serbian