The First Decade of The Twenty-First Century Cover Image
  • Price 1.00 €

Pierwsza dekada XXI wieku
The First Decade of The Twenty-First Century

Author(s): Krzysztof Siwczyk, Mariusz Grzebalski, Natasza Goerke, Natasza Stelmaszyk, Elżbieta Winiecka, Dariusz Sośnicki, Justyna Zimna, Wojciech Hamerski, Tomasz Mizerkiewicz, Jerzy Borowczyk, Michał Larek
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Stowarzyszenie Czasu Kultury
Keywords: polish literature;polish literary studies;polish culture journal
Summary/Abstract: Krzysztof Siwczyk, Mariusz Grzebalski, Dobra nowina a rebours…; Natasza Goerke, Natasza Stelmaszyk, Jak Natasza z Nataszą; Elżbieta Winiecka, Gdy kończy się zima…; Dariusz Sośnicki, Fortuna i fatum. O poezji Andrzeja Sosnowskiego; Justyna Zimna, Język do oclenia...; Wojciech Hamerski, SF: struktura lodu; Tomasz Mizerkiewicz, Wirtualny odbiorca wirtualny...; Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Rozmowa z Jerzym Pilchem; Justyna Zimna, Parafarmaceutyki kultury; Michał Larek, Katolicy, apostaci i poeci;

  • Page Range: 158-237
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish