1953-1958 Bulgaria and the Soviet-Yugoslav 'convergence' Cover Image
  • Price 6.00 €

България и съветско-югославското „сближаване” 1953–1958 г.
1953-1958 Bulgaria and the Soviet-Yugoslav 'convergence'

Author(s): Evgenia Kalinova
Subject(s): Diplomatic history, Political history, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism, Cold-War History
Published by: Institut za noviju istoriju Srbije
Keywords: България; Югославия; „сближаване”; Хрушчов; Тито
Summary/Abstract: След Втората световна война до края на 50-те години отношенията между България и Югославия се вписват в контекста на съветската външна политика. По внушение на Москва Българската комунистическа партия пренебрегва национал- ните интереси по „македонския въпрос”, а между 1948 и 1953 г. българо-югославските отношения са силно влошени от конфликта Тито-Сталин. След смъртта на Сталин СССР търси сближаване с Югославия. Промяната се налага от неблагоприятните за Кремъл тенденции на Балканите и в центъра на Европа. 1955 г. е повратна в съветско-югославските отношения. Създаването на За падноевропейския съюз с участието на ФРГ, която влиза и в НАТО, превръща спе челването на Югославия в приоритет за Кремъл. СССР. Москва нарежда на са те литите си незабавно подобряване на отношенията с Югославия по държавна линия. Българските управляващи без резерви изпълняват указанията, заобикаляйки „македонския въпрос”, защото повечето от тях са пряко свързани с налагането на погрешните схващания по него. Съветската интервенция в Унгария през 1956 г. поставя на изпитание „затоплянето” в съветско-югославските отношения. Върху тях рефлектират и вътре- шнопартийните борби в Кремъл. След известно подобряване, през 1958 г. в тях отново настъпва криза. В тези условия част от българските партийни лидери около Тодор Живков правят опит да формулират национално отговорна позиция по „македонския въпрос”. Белград и Скопие реагират остро, а Москва се стреми да пред- отврати разрастването на проблемите с Югославия. Поредният съветски натиск в края на 1958 г. кара БКП отново да направи компромис с националната кауза и да замълчи по „македонския въпрос”. Положителната промяна става възможна едва през 1963 г., когато се сменят и управляващите в България.

  • Page Range: 118-138
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2008
  • Language: Bulgarian