Curricula in Comparative Perspective: curriculum of political science  studies at thirteen Western universities and schools and the Faculty of Political Sciences in Zagreb Cover Image
  • Price 4.00 €

Nastavni programi u komparativnoj perspektivi: curricula studijâ političke znanosti na trinaest zapadnih sveučilišta i škola i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Curricula in Comparative Perspective: curriculum of political science studies at thirteen Western universities and schools and the Faculty of Political Sciences in Zagreb

Author(s): Krešimir Petković
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Education, Political Theory, Political Sciences, Higher Education
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Summary/Abstract: Opće je, pa i pomalo otrcano, mjesto rasprava o političkoj znanosti tvrdnja kako je riječ o disciplini koja ima dugu prošlost, a kratku povijest. Tom se primjedbom želi kazati da se politika na ozbiljan i sustavan način promišljala od davnih dana, počevši od Platonovih i Aristotelovih rasprava o idealnom i realnom ustroju polisa u antičkoj Grčkoj ili – ako krenemo nešto istočnije – od staroindijskih zapisa o zakonitostima politike (Weber, 1999, 208), a da je politička znanost akademski institucionalizirana i etablirana relativno kasno, u 19. i 20. stoljeću. U ovome članku nije nam namjera prikazivati povijest političke znanosti, a još manje cijelu njezinu prošlost. Također, nećemo izravno raspravljati ni o strukturi političke znanosti danas, o tome koje joj sve teme, područja i metode istraživanja pripadaju i u kojoj se mjeri politička znanost emancipirala ili se treba emancipirati od ostalih disciplina društvenih znanosti. Nećemo se, dakle, baviti notornim pitanjem postoji li politička znanost u jednini ili političke znanosti u množini?

  • Page Range: 295-401
  • Page Count: 107
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian