Political Science and Political Education in Croatia: inconspicuous past, uncertain future Cover Image
  • Price 4.00 €

Politička znanost i političko obrazovanje u Hrvatskoj: neugledna prošlost, neizvjesna budućnost
Political Science and Political Education in Croatia: inconspicuous past, uncertain future

Author(s): Berto Šalaj
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Education, Political Theory, Political Sciences, Politics and society
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Summary/Abstract: Počevši od poticajnog rada Gabriela Almonda i Sydneya Verbe The Civic Culture (1963), pa sve do recentnih studija Roberta Putnama (1993, 2000), brojna su politološka istraživanja pokazala kako je postojanje demokratske političke kulture, izraženo u obliku rasprostranjenosti posebnog tipa orijentacija pripadnika određene političke zajednice prema političkim objektima i procesima, vrlo važan uvjet stabilnoga i učinkovitog funkcioniranja demokracije. Nakon što je važnost političke kulture uočena i potvrđena empirijskim istraživanjima, logičan sljedeći korak za istraživače bilo je pitanje o nastanku i razvoju demokratske političke kulture. Znatan dio razmišljanja o mogućim sredstvima razvoja usmjerio se na obrazovanje, odnosno školovanje, što je i logično, jer su škole s institucionalizacijom obveznog obrazovanja postale mjesta u kojima se tijekom određenog razdoblja može osigurati utjecaj na gotovo sve mlade ljude. Pritom se tijekom 20. stoljeća u brojnim demokratskim državama pojavljuje ideja formiranja posebnog dijela školskog kurikuluma kojim bi se eksplicitno pokušalo kod učenika razviti demokratsku političku kulturu. Ta će ideja rezultirati formaliziranjem tog segmenta, najčešće nazvanog političkim obrazovanjem, u školskim sustavima brojnih demokratskih država.

  • Page Range: 247-269
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian