Reception of Karl Kraus in Yugoslavia Cover Image
  • Price 2.00 €

Recepcija Karla Krausa u Jugoslaviji
Reception of Karl Kraus in Yugoslavia

Author(s): Obrad Savić
Subject(s): Language and Literature Studies, Austrian Literature, Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: O Karlu Krausu se u Jugoslaviji pisalo još to- kom života ovog izuzetno razornog satiričara, koji je, pored drugih, austrijsku književnost učinio svetskom. Veoma rano je nametnuta specifična političko – jezička recepcija koja je odredila dalji tok pretežno polarizovanih političkih debata. Veliki virtuoz reči, koji je u svojim dramama, satirama i aforizmima negovao platonovsku ljubav prema nemačkom jeziku, recipiran je u okruženju osobenog ‘srednjoevropskog komparativizma’, u ambijentu centralnoevropske kulturnog miljea ličenog napadne ‘pangermanske’ konotacije.

  • Page Range: 31-41
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2002
  • Language: Serbian