Eichmann in Hague Cover Image
  • Price 2.00 €

Ajhman u Hagu
Eichmann in Hague

Author(s): Obrad Savić
Subject(s): Politics / Political Sciences, Political Philosophy, Social Philosophy, Philosophy of Law, Government/Political systems, Politics and law, Politics and society
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Pitanje političke pravde, i s tim u vezi, lične, kolektivne, i međunarodne odgovornosti neposredno je pokrenuto nakon traumatskog iskustva sa različitim oblicima totalitarizma (»Moram da vas zamolim izraz lična odgovornost shvatite kao suprotnost političkoj odgovornosti koju svaka vlast preuzima za dela i nedela svojih prethodnika, a svaki narod za dela i nedela svoje prošlosti« – Hana Arent).

  • Page Range: 150-169
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2002
  • Language: Serbian