Hypnosis and Critique: Film Music for the Balkans Cover Image
  • Price 4.50 €

Hipnoza i kritika: filmska muzika za Balkan
Hypnosis and Critique: Film Music for the Balkans

Author(s): Stathis Gourgouris, Dušan Đorđević-Mileusnić
Subject(s): Anthropology, Philosophy, Fine Arts / Performing Arts, Music, Aesthetics, Sociology of Culture, Sociology of the arts, business, education, Film / Cinema / Cinematography
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Potreba za mišljenjem o Balkanu danas nas upućuje s one strane radikalne neposrednosti događaja. Ovo kažem, iako se može učiniti da je to protivno rezonu, zato što se, čak i u ovim neuobičajenim prilikama brzog razumevanja veličine događaja, ne{to uvek oseća kao nedokučivo, tajanstveno, neomeđeno. Možda zato što duboko promišljanje, na kraju, ne može da izdrži paljbu stalne neposrednosti – ili, da kažem to drugačije, zato što misao o istoriji-koja-je-u-dubini ne može da izdrži paljbu istorije-koja-se-događa – očigledan neuspeh konceptualizovanja Balkana s one strane njegovih elementarnih istorijskih/kulturnih/političkih granica postaje sve više akutan.

  • Page Range: 400-428
  • Page Count: 29
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian