Identity (of Unity) Under Construction: On the Death of the ‘Balkans’ and the Birth of ‘Southeast Europe’ Cover Image
  • Price 4.50 €

Identitet (jedinstva) u izgradnji: o smrti »Balkana« i rođenju »Jugoistočne Evrope«
Identity (of Unity) Under Construction: On the Death of the ‘Balkans’ and the Birth of ‘Southeast Europe’

Author(s): Katerina Kolozova
Subject(s): Anthropology, Sociology, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Nationalism Studies, Sociology of Culture
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Posle raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na sámom početku 1990ih godina, gotovo istovremeno sa razbuktavanjem nekoliko jugoslovenskih ratova, počinju da se pojavljuju novi konglomerati nacija i država. Ove nove tvorevine stvaraju se od novih država koje izranjaju iz rasparčane Jugoslavije, koja je i dalje u rasparčavanju, kao i iz susednih balkanskih zemalja. Region Jugoistočne Evrope se rodio (ili se još uvek rađa...). To je vreme smrti i vreme rađanja imena: gušeći se u krvi jugoslovenskih ratova, ime »Balkan« umire dok istovremeno na svet dolazi ime »Jugoistočna Evropa«. Balkan umire (i to onako »kako mu priliči« – u krvi), a Evropa se ponovo rađa – na balkanskoj teritoriji.

  • Page Range: 296-307
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian