Carl Schmitt on Kosovo, or, Taking War Seriously Cover Image
  • Price 4.50 €

Karl Šmit na Kosovu, ili rat uzeti ozbiljno
Carl Schmitt on Kosovo, or, Taking War Seriously

Author(s): Grigoris Ananiadis
Contributor(s): Aleksandra Kostić (Translator)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Political Philosophy, Social Philosophy, Philosophy of Law, Government/Political systems, Security and defense, Military policy
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Razmišljanja o odnosu vazdušnog rata i pojma pravednog rata, razmišljanja kojima Karl Šmit (Schmitt) zaključuje svoj Der Nomos der Erde (to važno, ali često potcenjivano delo njegove zrele faze), mogla su da budu napisana kao reakcija na NATO bombardovanje Miloševićeve Jugoslavije. Ali ona su stavljena na papir pre više od pola veka. Sáma ta činjenica kao da potvrđuje uznemirujuću aktuelnost Šmita. Međutim, njegova aktuelnost dotiče sve aspekte jugoslovenske drame. I zaista – budući da on pojam političkog svodi na suprotnost prijatelj/neprijatelj i insistira na homogenosti države – Šmita slobodno možemo smatrati par excellence teoretičarom politike etničkog čiščenja, politike koju su, posle Miloševića, na jugoslovenskom tlu sprovodili svi sukobljeni nacionalizmi.

  • Page Range: 138-183
  • Page Count: 46
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian