What’s So Byzantine About the Balkans? Cover Image
  • Price 4.50 €

Šta je to tako vizantijsko na Balkanu?
What’s So Byzantine About the Balkans?

Author(s): Milica Bakić-Hayden
Subject(s): History, Sociology, Ethnohistory, Social history, Theology and Religion, Religion and science , Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , 13th to 14th Centuries, 15th Century, Eastern Orthodoxy
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: U bici koja se vodi na polju istoriografije između istine i predrasuda, moramo priznati da obično pobeđuju predrasude. … Zbog takvog ishoda mnoge istorijske epohe su postale žrtve predrasuda, a najviše ona koju poznajemo kao doba nakon Rimskog carstva – Vizantija. Još od vremena kada su naši neotesani krstaški preci po prvi put ugledali Carigrad, i kada su se – s prezrivim gađenjem – susreli sa društvom u kojem su svi umeli da čitaju i pišu, gde su ljudi jeli viljuškama, i zalagali se za diplomatiju pre nego za rat, još od tada kod nas vlada moda da se o Vizantijcima govori s podsmehom, i da se njihovo ime izjednačava s dekadencijom.

  • Page Range: 78-97
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian