Introduction: Blowing Up the “Bridge” Cover Image
  • Price 8.00 €

Uvod: Dizanje »mosta« u vazduh
Introduction: Blowing Up the “Bridge”

Author(s): Dušan Ilija Bjelić
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , Nationalism Studies, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Jednom, u leto 2000-te godine, sedeli smo (mi – studenti univerziteta u Srbiji, predstavnici raznih srpskih ne-vladinih organizacija i dva profesora sa američkih univerziteta) u malom restoranu u Vladičinom Hanu na granici između Srbije i Makedonije. Zaustavili smo se da ručamo na putu za Makedoniju gde smo išli na sastanak sa studentima prištinskog univerziteta, organizovanog od strane Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Dok su nam služili piće, našem stolu priđe bradati pravoslavni sveštenik – poliglota, u crnoj odori sa obeležjima grčke pravoslavne crkve, izgleda privučen engleskim jezikom kojim je govorila profesorka Lusinda Koul (Cole).

  • Page Range: 17-38
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian