Stigmatization of the Balkans Cover Image
  • Price 4.50 €

Stigmatizovanje Balkana
Stigmatization of the Balkans

Foreword of the Serbian Edition

Author(s): Obrad Savić
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Sociology, Editorial
Published by: Beogradski krug
Summary/Abstract: Zbornik Balkan kao metafora nastao je sa namerom da doprinese unutrašnjem preoblikovanju diskurzivno konstrui- sane slike o Balkanu, one izmišljenje slike Balkana koja je nastala izvan, i po pravilu, protiv sámog Balkana. Naravno, analizu »balkanističkog diskursa« moramo odvojiti od empirijskih, i veoma konvencionalnih istraživanja »studija Balkana«. Predmet ove knjige nije artikulisan u egzaktnim figurama »objekt-jezika«, već u hibridnim oblicima diskurzivnog »meta-jezika«. Drugim rečima, prilozi u zborniku analiziraju diskurs o Balkanu – »balkanizam«, a ne Balkan kao geografsku ili etnološku činjenicu. Autore zbornika nisu interesovale studije koje predstavljaju istorijsku i geografsku realnost Balkana, već samo one priče u kojima je konstruisana zapadnjačka slika »imaginarnog« Balkana.

  • Page Range: 7-11
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2003
  • Language: Serbian