Clarity and structuredness as a response to the problem of reduced cognitive efficiency: addition of natural numbers with a transition through ten Cover Image

Jasnost a strukturovanost jako odpověď na problém snížené kognitivní efektivity: sčítání přirozených čísel s přechodem přes desítku
Clarity and structuredness as a response to the problem of reduced cognitive efficiency: addition of natural numbers with a transition through ten

Author(s): Irena Budínová, Tomáš Janík
Subject(s): Education, School education, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: education; pedagogy; math;
Summary/Abstract: Jedním z úkolů žáků v mladším školním věku je zvládnutí operací sčítání a odčítání přirozených čísel. Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2017) žák v prvním období provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly (očekávaný výstup M-3-1-04), přičemž minimální doporučená úroveň je, že žák sčítá a odčítá s využitím názoru v oboru do 20 (očekávaný výstup M-3-1-04p). Žáci by během prvního období měli zvládnout početní strategie a osvojit si základní spoje sčítání v oboru do 10 a rozklady čísel do 10, které jim umožňují řešit úlohy sčítání do 20, později i náročnější. Škála strategií, se kterými se žáci mohou setkat, je široká. Ne všechny strategie mají u určitých skupin žáků úspěch a někteří žáci mohou mít problémy s efektivním osvojením si dovednosti sčítat.

  • Page Range: 29-52
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech