Jews in the Czech lands in modern times. Jewish stereotypes and everyday life of Jews in the research approach of teaching Cover Image

Židé v českých zemích v moderní době. Židovské stereotypy a všední život Židů v badatelském přístupu výuky
Jews in the Czech lands in modern times. Jewish stereotypes and everyday life of Jews in the research approach of teaching

Author(s): Zdeňka Stoklásková
Subject(s): Education, Jewish studies, Culture and social structure , School education, Fascism, Nazism and WW II, History of the Holocaust
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Jews; everyday life of Jews; 18th century; 19th century; Czech lands; Austrian Monarchy; a Jewish family member; ennobling; indicative sketches; Charles-Ferdinand University in Prague;
Summary/Abstract: Cílem je demonstrovat problematiku židovských dějin vysvětlením a v některých případech pokusem o vyvrácení určitých zažitých stereotypů. Problematika Židů v dějinách je velmi často spojena pouze s holocaustem a dějinami 20. století. Velmi často je upozaďován výklad židovského všedního života vzhledem k jejich kulturnímu a vědeckému přínosu pro společnost. Cílem je prostřednictvím pochopení určitých pojmů „nastartovat“ vidění minulosti ve světě kolem nás. Důležitou součástí je práce s digitalizovanými prameny, které mohou napomoci pochopení historie, a to zejména v regionálním kontextu.

  • Page Range: 105-115
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2023
  • Language: Czech