Didactic inspirations for activation teaching in secondary school history Cover Image

Didaktické inspirace k aktivizační výuce ve středoškolském dějepisu
Didactic inspirations for activation teaching in secondary school history

Author(s): Lukáš Fasora, Pavel Boček, Tomáš Borovský, Tomáš Dvořák, Jiří Hanuš, Václav Kaška, Ludmila Klíčová, Tomáš Knoz, Tomáš Malý, Markéta Melounová, Denisa Nečasová, Lukáš Reitinger, Petr Steiner, Zdeňka Stoklásková
Subject(s): History, Education, Jewish studies, Political history, Social history, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Labor relations, School education, History of Communism, Fascism, Nazism and WW II, History of the Holocaust, History of Antisemitism, Globalization, Pedagogy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: secondary school teachers; teaching; education; teachers; history;
Summary/Abstract: The publication serves as a support for secondary school teachers for the development of activation teaching in history.

  • E-ISBN-13: 978-80-280-0415-6
  • Print-ISBN-13: 978-80-280-0414-9
  • Page Count: 176
  • Publication Year: 2023
  • Language: Czech
Monarchie po římsku: Teorie a praxe římského principátu v dobových narativních pramenech

Monarchie po římsku: Teorie a praxe římského principátu v dobových narativních pramenech
(Monarchy after Rome: Theory and Practice of the Roman Principate in Contemporary Narrative Sources)

Využití digitalizace středověkých rukopisů ve výuce

Využití digitalizace středověkých rukopisů ve výuce
(The use of digitization of medieval manuscripts in teaching)

Klimatické změny a středověké dějiny

Klimatické změny a středověké dějiny
(Climate change and medieval history)

Ivan IV. Hrozný, kořeny ruského samoděržaví

Ivan IV. Hrozný, kořeny ruského samoděržaví
(Ivan IV the Terrible, the roots of Russian autocracy)

Křesťanské misie 17. a 18. století: otázka kulturní identity a porozumění

Křesťanské misie 17. a 18. století: otázka kulturní identity a porozumění
(Christian missions of the 17th and 18th centuries: A question of cultural identity and understanding)

Obléhání Brna Švédy

Obléhání Brna Švédy
(Siege of Brno by Sweden)

Židovská tematika ve středoškolské výuce

Židovská tematika ve středoškolské výuce
(Jewish topics in secondary school teaching)

Židé v českých zemích v moderní době. Židovské stereotypy a všední život Židů v badatelském přístupu výuky

Židé v českých zemích v moderní době. Židovské stereotypy a všední život Židů v badatelském přístupu výuky
(Jews in the Czech lands in modern times. Jewish stereotypes and everyday life of Jews in the research approach of teaching)

Kapitalismus, industrializace a sociální otázka

Kapitalismus, industrializace a sociální otázka
(Capitalism, industrialization and the social question)

František Josef I., panovník zlatého věku jistoty?

František Josef I., panovník zlatého věku jistoty?
(Francis Joseph I, monarch of the golden age of certainty?)

Šlechtická každodennost na příkladu Huga Kálnokyho v projektové výuce

Šlechtická každodennost na příkladu Huga Kálnokyho v projektové výuce
(Noble everyday life on the example of Hugo Kálnoky in project teaching)

Život v Československu v éře stalinismu v badatelsky pojaté výuce

Život v Československu v éře stalinismu v badatelsky pojaté výuce
(Life in Czechoslovakia in the era of Stalinism in research-based teaching)

Každodenní život „obyčejné“ ženy v období státního socialismu

Každodenní život „obyčejné“ ženy v období státního socialismu
(The everyday life of an "ordinary" woman in the period of state socialism)

Soubor posterů „Příběh československého uranu“ - návrh doplňkového výukového materiálu

Soubor posterů „Příběh československého uranu“ - návrh doplňkového výukového materiálu
(A set of posters "The Story of Czechoslovak Uranium" - a proposal for supplementary teaching material)