French Avant-garde Artistic Movements Originated from Lettrism Cover Image

Francouzské avantgardní směry vzniklé z hnutí lettrismus
French Avant-garde Artistic Movements Originated from Lettrism

Author(s): Tereza Švandová
Subject(s): Recent History (1900 till today), Philosophy of Language, Theory of Literature, Sociology of Literature
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: lettrism; Isidor Isou; Lettrist International; Situationist International; Guy Debord; mid 20th century; avant-garde; revolt;
Summary/Abstract: Studie je okrajově zaměřena na seznámení čtenáře s pojmem lettrismus, jeho vznikem a významem. Od poloviny 20. století je tak označován specifický umělecký směr, jehož podstatou je užití písma bez ohledu na jeho sémantickou funkci. Studie představuje dva zakládající členy lettristického hnutí, zvláště pak osobnost Isidora Isoua. Hlavním záměrem studie je představit odnože původního lettrismu: revoluční avantgardní směry, jako byla Lettristická a Situacionistická internacionála v čele s Guym Debordem.

  • Page Range: 98-103
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech