The human rights dimension of Czech foreign policy Cover Image

Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky
The human rights dimension of Czech foreign policy

Author(s): Veronika Bílková
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Human rights; Czech Republic; foreign policy; UN Human Rights Council; international engagement;
Summary/Abstract: Rok 2013 vnesl do zahraniční politiky České republiky v oblasti lidských práv určité změny. Po letech, kdy české lidskoprávní diplomacii dominovalo hledání shody mezi aktivistickými a umírněnými internacionalisty, se začal, zejména v důsledku nástupu nového prezidenta Miloše Zemana a jím jmenované vlády vedené Jiřím Rusnokem, prosazovat na české politické scéně nový proud, jehož stoupence by bylo možno označit za pragmatiky. Tento proud klade důraz na jiné než hodnotové, primárně ekonomické zájmy ČR, které nadřazuje zájmům ostatním, včetně ochrany lidských práv. Postupné prosazování tohoto proudu a jeho střety s táborem internacionalistů vedly k vyšší polarizaci české politické scény v oblasti lidskoprávní diplomacie, než jaká byla známa dříve. Oblast navíc zůstala po celé sledované období politizovaná, tj. tvořila součást politické debaty a příležitostně vyvolávala zájem i v řadách novinářů, odborníků a širší veřejnosti. Proměna politické debaty zatím neměla zásadnější vliv na praktickou realizaci české lidskoprávní zahraniční politiky, jež navazovala na aktivity vyvíjené v minulosti.

  • Page Range: 350-366
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2014
  • Language: Czech