The human rights dimension of Czech foreign policy Cover Image

Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky
The human rights dimension of Czech foreign policy

Author(s): Veronika Bílková
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Human rights; Czech Republic; foreign policy; UN Human Rights Council; international engagement;
Summary/Abstract: Rok 2012 byl pro českou zahraniční politiku v oblasti lidských práv rokem poměrně úspěšným. Česká republika využívala svého členství v R adě OSN pro lidská práva, jež získala v předchozím roce, i působení v jiných institucích k prosazování svých teritoriálních a tematických priorit. V roce 2012 také podruhé prošla tzv. Univerzálním periodickým přezkumem (UPR ) stavu lidských práv na svém území, který potvrdil, že ČR nepatří z hlediska dodržování lidských práv mezi problémové státy. Další agenda, tj. plnění závazků z mezinárodních smluv a rozvoj transformační spolupráce, zůstala bez větších změn.

  • Page Range: 306-320
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech