The economic dimension of Czech foreign policy Cover Image

Hospodářský rozměr české zahraniční politiky
The economic dimension of Czech foreign policy

Author(s): Štěpánka Zemanová
Subject(s): Political history, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Economic development, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech republic; economic cooperation; foreign policy; export markets;
Summary/Abstract: V letech 2010 a 2011 panovalo v oblasti podpory vnějších ekonomických vztahů ČR (VEV ) značné napětí díky kompetenčním sporům mezi dvěma klíčovými aktéry – ministerstvem zahraničních věcí (MZV ) a ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO ). Toto napětí měla na další dva roky zmírnit Dohoda o garantované úrovni služeb v oblasti prosazování obchodních zájmů českých firem, uzavřená mezi ministerstvy koncem června 2011. Dohoda však zdaleka neřešila problém dvoukolejnosti aktivit obou ministerstev, který rozvoj této oblasti české zahraniční politiky dlouhodobě limituje. Už první měsíce roku 2012 ukázaly, že rivalita mezi ministerstvy přetrvává a institucionální zájmy navzdory pokračující hospodářské krizi vystupují nad zájmy českých podnikatelských subjektů.

  • Page Range: 251-266
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech