The human rights dimension of Czech foreign policy Cover Image

Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky
The human rights dimension of Czech foreign policy

Author(s): Veronika Bílková
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Politics and society, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Human rights policy; Czech Republic; Foreign policy; Czech human rights dimension; democracy;
Summary/Abstract: Pro lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky byl rok 2014 nepochybně jedním z nejzajímavějších období od vzniku samostatné České republiky. Téma se, v důsledku série článků prvního náměstka ministra zahraničních věcí Petra Druláka a reakcí, jež tyto články vyvolaly, stalo poprvé předmětem široké veřejné (byť nikoli politické) debaty. Debata ukázala, že zahraniční politika ČR v oblasti lidských práv se v českém prostředí zdaleka netěší takové podpoře, jak se dosud zdálo, a že názory na ni jsou poměrně polarizované. Vyšlo též najevo, že lidskoprávní diplomacie, resp. lidská práva obecně, není v ČR jen jedním z řady témat, o nichž lze vést diskusi, ale i určitým symbolem, s nímž je spojována polistopadová identita země. Diskuse o vhodném nastavení zahraniční politiky podpory lidských práv nepřinesla ještě v roce 2014 zásadnější změny této politiky samotné, konkrétní agenda tedy vykazovala přímou kontinuitu s předchozími roky.

  • Page Range: 383-404
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech