Sub-Saharan Africa in Czech foreign policy Cover Image

Subsaharská Afrika v české zahraniční politice
Sub-Saharan Africa in Czech foreign policy

Author(s): Kateřina Rudincová
Subject(s): Political history, Economic policy, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Comparative politics, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Sub-Saharan Africa; Czech Republic; Foreign policy; political changes; economic diplomacy; bilateral relations;
Summary/Abstract: Loňskou kapitolu „ročenky“ jsme uzavřeli poměrně optimistickým tvrzením, že Česká republika si pomalu uvědomuje potenciál subsaharské Afriky a o tento region se začínají zajímat různí aktéři, především v souvislosti s vyhledáváním exportních možností. Tento fakt je patrný zvláště poté, co bylo na Rusko, které je cílovou zemí českého exportu, uvaleno hospodářské embargo. V situaci, kdy africké ekonomiky zaznamenávají růst a s potřebou diverzifikace zahraničních odbytišť reagují české firmy zvýšeným zájmem o vývoz do zemí subsaharské Afriky. Zájem o tuto oblast však prostupuje také médii a dalšími sférami české společnosti. Zahraniční politika vůči stá-tům subsaharské Afriky se však zdá být konzistentní, do značné míry ovlivněná celoevropskou politickou agendou, což se nadále projevuje především v bezpečnostní oblasti v souvislosti s pokračováním Výcvikové mise Evropské unie (EUTM Mali).

  • Page Range: 290-302
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech