REVIEWS - DOCTOR. DR. ELMA DURMIŠEVIĆ Cover Image

RECENZIJE - DOC. DR. ELMA DURMIŠEVIĆ
REVIEWS - DOCTOR. DR. ELMA DURMIŠEVIĆ

Author(s): Elma Durmišević
Subject(s): Language studies, Gender Studies, Sociolinguistics, Book-Review, Social Norms / Social Control, Translation Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: review; language; gender; non-binary; genderless;
Summary/Abstract: Zbornik radova Ka rodno nebinarnim jezičkim praksama rezultat je izlaganja na istoimenoj konferenci održanoj 22. 9. 2023. u Sarajevu, u organizaci Sarajevskog otvorenog centra. Zbornik sadrži: Predgovor (str. 2), koji je napisao jedan od urednika Zbornika – Matej Vrebac; Uvodni tekst: “Ka rodno nebinarnim jezičkim praksama” (str. 3–5), kojim nam se obraća Amar Bašić, također član Uredničkog tima; Prvi dio – Nevidljivost u jeziku (str. 7–15), koji čine tri rada, tri lične priče i intimne ispovedi: “Kako i zašto moramo inkluzivni_e u vrlo binarnom BHS jeziku” – Alex B; “Ko sam ja? Nevidljivost u jeziku znači nepostojanje” – Admir Alex Adilović; “Moje iskustvo sa jezikom kao bezrodna osoba u Bosni i Hercegovini” – Mušinović E.; Drugi dio – Lingvističke mogućnosti (str. 16–53), koji čine četiri rada lingvističke perspektive: “Od rodno (ne)osjetljivog ka rodno neutralnom (nebinarnom) jeziku u lingvističkoj bosnistici” – Amela Šehović; “Semantika imenica srednjeg roda u bosanskom jeziku” – Zenaida Karavdić; “Nomen est omen? – (Re)interpretaca rodnih označitelja kroz leće kognitivne lingvistike” – Emir Muhić; “Uporaba rodno nebinarnog jezika: (ne)mogućnosti u praksi” – Ivan Šunjić; Treći dio – Primjeri iz prakse, (str. 55–87), koji čine tri rada: “Perspektive rodno neutralnog jezika u Bosni i Hercegovini” – Amar Bašić; “Problemi pri prevođenju rodno neutralnog jezika sa njemačkog na bosanski/hrvatski/srpski jezik” – Džana Zahirović; “Kratki prikaz pisanja o temama vezanim za nebinarne osobe u Bosni i Hercegovini” – Jasmina Čaušević; Recenze (str. 89-92); O Sarajevskom otvorenom centru (str. 93).

  • Page Range: 89-90
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian