PROBLEMS IN TRANSLATING A GENDER-NEUTRAL LANGUAGE FROM GERMAN INTO BOSNIAN/CROATIAN/SERBIAN Cover Image

PROBLEMI PRI PREVOĐENJU RODNO NEUTRALNOG JEZIKA SA NJEMAČKOG NA BOSANSKI/HRVATSKI/SRPSKI JEZIK
PROBLEMS IN TRANSLATING A GENDER-NEUTRAL LANGUAGE FROM GERMAN INTO BOSNIAN/CROATIAN/SERBIAN

Author(s): Džana Zahirović
Subject(s): Gender Studies, Sociolinguistics, South Slavic Languages, Translation Studies
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: language; gender; neutral; German; Bosnian; Croatian; Serbian; translation; problems;
Summary/Abstract: Upotreba rodno neutralnog jezika dobila je na značaju u mnogim zemljama posljednjih godina jer pomaže u prevazilaženju rodnih stereotipa i promoviše rodnu ravnopravnost, ali i zbog recentnih trendova u izražavanju različitih rodnih identiteta koji prevazilaze binarne rodne podjele. Ovaj trend ima velikog uticaja i na posao prevoditelja/prevoditeljki, posebno kada se prevode tekstovi s jezika koji već ima neke rodno neutralne oblike, kao što je njemački, na jezik kao što je bosanski, koji nema ustaljene rodno neutralne jezičke forme kao reč divers kojom se u njemačkom jeziku ozačavaju rodno neutralne osobe. Kroz osnove prevođenja koje smo usvojili na fakultetu, jedan od naših profesora je pokušao posao prevođenja dočarati putem metafore: "Vaš zadatak je preneti značenje. Zamislite da to značenje ima kaput, a taj kaput simbolizira jezik. Vaša vještina leži u pažljivom skidanju tog kaputa sa značenja i oblačenju kaputa drugog jezika, zadržavajući pri tome istinsko značenje netaknutim."

  • Page Range: 73-79
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian