PERSPECTIVES OF GENDER-NEUTRAL LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

PERSPEKTIVE RODNO NEUTRALNOG JEZIKA U BOSNI I HERCEGOVINI
PERSPECTIVES OF GENDER-NEUTRAL LANGUAGE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Amar Bašić
Subject(s): Gender Studies, Sociolinguistics, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: BiH; language; gender; neutral language; perspectives;
Summary/Abstract: Potreba za podrobnim istraživanjem perspektiva rodno neutralnog jezika u Bosni i Hercegovini, odnosno veće inkluze i prepoznatljivosti rodno fluidnih i rodno nebinarnih osoba u jeziku, javila se s razvojem svesti o rodnoj nebinarnosti zahvaljujući sve većem broju osoba iz javnog života koje se ne prepoznaju i ne izjašnjavaju u binarnom rodnom kodu. Pre svega, raste domaća svest o tome da se rodno nebinarne osobe u Bosni i Hercegovini trebaju moći izraziti i prepoznati u svom maternjem jeziku. Nadalje, rodno nebinarne osobe iz javnog života i popularne kulture su sve prisutne i u javnoj svesti – u medima, filmovima, TV serama... To znači da su konkretne preporuke u smislu rodno neutralnih jezičkih konstrukca neophodne i osobama koje se profesionalno bave novinarstvom ili prevođenjem.

  • Page Range: 55-72
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian