FROM GENDER (IN)SENSITIVE TO GENDER NEUTRAL (NON-BINARY) LANGUAGE IN LINGUISTIC BOSNIA Cover Image

OD RODNO (NE)OSJETLJIVOG KA RODNO NEUTRALNOM (NEBINARNOM) JEZIKU U LINGVISTIČKOJ BOSNISTICI
FROM GENDER (IN)SENSITIVE TO GENDER NEUTRAL (NON-BINARY) LANGUAGE IN LINGUISTIC BOSNIA

Author(s): Amela Šehović
Subject(s): Language studies, Gender Studies, Sociolinguistics, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: gender; language; non-binary; neutral; BIH;
Summary/Abstract: Jezička istraživanja koja u svom fokusu imaju rodnu perspektivu pokrenuta su proučavanjima spolno razlikovanog jezika. U okviru ovog teorskog prosedea, razvena su dva dominantna modela: model konfliktnih muško-ženskih stilova (Mills, Cameron, Millet) i model različitih stilova (Tannen) (v. Katnić-Bakaršić 2004: 71). Ipak, istraživanja spolno razlikovanog jezika danas su manje prisutna budući da su ih zamenila proučavanja rodno osjetljivog i rodno neutralnog (nebinarnog) jezika.

  • Page Range: 17-28
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian