MY EXPERIENCE WITH LANGUAGE AS A GENDERLESS PERSON IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

MOJE ISKUSTVO S JEZIKOM KAO BEZRODNE OSOBE U BOSNI I HERCEGOVINI
MY EXPERIENCE WITH LANGUAGE AS A GENDERLESS PERSON IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): E. Mušinović
Subject(s): Language studies, Gender Studies, Sociolinguistics, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: language; gender; non-binary; genderless; BiH; experience;
Summary/Abstract: Čak i da objasnim šta je to bezrodna osoba, moram korisiti sočiva roda. To preslikava moje čitavo životno iskustvo kao bezrodne osobe. Ljudi često definiraju bezrodnost kao nepripadanje ni muškom ni ženskom rodu. To mi odmah oduzima svu nadu i volju za borbom za vidljivost generalno, a da ne spominjem jezik. Jezik reflektira društvo, a društvo mora prvo shvatiti da ne postoje samo dva roda, a onda i da ja ne moram da pripadam niti jednom. Pre svega bi društvo trebalo shvatiti da rod ne ni bitan. Znati neči rod ne ni za šta neophodno. Ne bi trebalo da neči rod piše na osobnoj karti, na putovnici, na indeksu, na bilo čemu. Osim toga, ako je već potrebno, zašto se onda svede na M i Ž? Često pokušam preskočiti taj dio ankete ili bilo kakvog dokumenta, ali me naravno uvek vrate na to. Svaki put se osjećam poraženo zbog toga. Iz nekog protesta stavim oznaku suprotnu od one koju dobih na samom rođenju. Stavim to čisto da ubedim sebe da moj život ne roman Kafke i da ipak imam neku kontrolu nad svojim životom koliko god ona mala bila u tim trenucima.

  • Page Range: 14-15
  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian