WHO AM I? INVISIBILITY IN LANGUAGE MEANS NON-EXISTENCE Cover Image

KO SAM JA? NEVIDLJIVOST U JEZIKU ZNAČI NEPOSTOJANJE
WHO AM I? INVISIBILITY IN LANGUAGE MEANS NON-EXISTENCE

Author(s): Admir Alex Adilović
Subject(s): Language studies, Gender Studies, Applied Linguistics, Sociolinguistics, Social Norms / Social Control
Published by: Sarajevo Open Centre
Keywords: language; gender; non-binary practices; visibility; existence;
Summary/Abstract: Diskriminaca ne uvek jasno vidljiva, podvuče se u jako male niti života i postaje realnost na koju eventualno pristajemo jer ne znamo za bolje, ili naprosto mislimo da bolje ne postoji. S druge strane, zakonski okviri u našoj državi jasno govore o tome šta je to diskriminaca, koje su osnove i kako se zakonski i šta treba tretirati. No, ako išta znam o ovoj državi, to je da sveto slovo na papiru u praksi ne znači apsolutno ništa. Da pojasnim, član 2. Zakona o zabrani diskriminace u BiH nedvojbeno naglašava: „Diskriminacom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje“, te eksplicitno ubraja rodni identitet kao osnovu za diskriminacu. Uprkos ovome, svi rodni identiteti koji nisu u skladu sa onim društveno prihvaćenim bivaju svakodnevno isključeni = diskriminirani.

  • Page Range: 10-13
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2023
  • Language: Bosnian