Training of Teachers to Work With Students on the Prevention and Reduction of Violence Cover Image

Osposobljavanje nastavnika za rad s učenicima na prevenciji i smanjenju nasilja
Training of Teachers to Work With Students on the Prevention and Reduction of Violence

Author(s): Elma Omersoftić
Subject(s): Education, School education, Vocational Education, Studies in violence and power, Pedagogy
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: education; school; violence; teachers; training; prevention;
Summary/Abstract: Osnovni uslov za aktivnosti na prevenciji nasilja u školi je stvaranje pozitivne školske klime koja podrazumijeva poticajnu sredinu koja će potkrepljivati zdrava i funkcionalna ponašanja učenika i svih zaposlenika škole. (Na primjer, uzajamno poštovanje uposlenika škole, učenika u razredu, nastavnika i učenika, sportske igre u kojima će učestvovati svi učenici, sloboda iskazivanja vlastitog mišljenja, mirno rješavanje konflikata, odgovoran odnos prema školskoj zgradi i dvorištu, odgovoran odnos prema prirodi.) Postizanje ovakve atmosfere u školi je proces koji mora inicirati uprava škole prema uposlenicima, koji će dalje takvu atmosferu prenositi na svoje učenike u odjeljenjima.

  • Page Range: 94-111
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian