The Importance of Institutionalizing Gender Politics Cover Image

Značaj institucionaliziranja rodne politike
The Importance of Institutionalizing Gender Politics

Author(s): Milena Karapetrović
Subject(s): Politics, Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: gender; politics; institutionalizing; importance; equality;
Summary/Abstract: Institucionalni mehanizmi na nivou država realiziraju se kroz osnivanje agencija za ravnopravnost spolova i njihovi programi rada predstavljaju opći okvir za djelovanje u svim segmentima društva. Način rada regulira se preciznije unutar određenih oblasti, kao što je i visoko obrazovanje, a to podrazumijeva da same visokoškolske institucije trebaju inicirati odgovarajuće aktivnosti. Prema Fox, neophodno je uvijek naglasiti: “Institucionalne veze između nauke, obrazovanja i države i sistemi vjerovanja koji su u njihovoj osnovi, utvrđuju značaj nauke kao moćnog pokretača i kada je riječ o studijama/istraživanjima roda i društva.“ (Fox, 2006, 442). Upravo kroz pokazatelje jednog od prethodnih istraživačkih programa Evropske unije – Horizont 2020 (Horizon 2020) bilo je jasno vidljivo da u sferi visokog obrazovanja i u naučno-istraživačkim institucijama i dalje postoji jasno izražen rodni jaz (European Commission, 2018; Genderaction, 2018). To je vodilo ka naglašavanju rodnog pristupa u naučnim istraživanjima unutar programa pokrenutih od 2021. godine (European Commission, 2021a) te uspostavljanju Akcionog plana za rodnu ravnopravnost (Gender Equality Plan, GEP) kao obaveznog dodatnog mehanizma za partnere u naučnim projektima (European Commission, 2021b).

  • Page Range: 167-176
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian