Marginalized Groups and Gender-Based Violence in Colleges: Challenges of the LGBTIQ Population and People With Disabilities Cover Image

Marginalizirane grupe i rodno zasnovano nasilje na fakultetima: izazovi LGBTIQ populacije i osoba sa invaliditetom
Marginalized Groups and Gender-Based Violence in Colleges: Challenges of the LGBTIQ Population and People With Disabilities

Author(s): Zoran Krstić
Subject(s): Gender Studies, Higher Education , Studies in violence and power, Health and medicine and law, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: gender; violence; marginalized; LGBTIQ; higher education; colleges; disability;
Summary/Abstract: Imajući u vidu njihov specifičan položaj u društvu, ovaj rad će pokušati detektirati izazove sa kojima se osobe iz LGBTIQ populacije i osobe sa invaliditetom susreću u procesu visokog obrazovanja. Pored svakodnevnih poteškoća i neprijatnosti kojima mogu biti podvrgnuti, čini se, ove grupacije bi mogle biti izložene različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja, pa je naš cilj da utvrdimo da li u okviru fakultetskih prostorija mogu naići na sigurnije područje i bolje razumijevanje njihove različitosti ili se pak njihova ranjivost reflektira i kroz samo studiranje.

  • Page Range: 155-165
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian