Challenges of Intersectionality in The Analysis of Gender Equality at Universities: Lessons from UNIGEM Research Cover Image

Izazovi intersekcionalnosti u analizi rodne ravnopravnosti na univerzitetima: Lekcije UNIGEM istraživanja
Challenges of Intersectionality in The Analysis of Gender Equality at Universities: Lessons from UNIGEM Research

Author(s): Jasmina Husanović
Subject(s): Gender Studies, Education, Higher Education , Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: gender; equality; intersectionality; challenges; higher education; UNIGEM;
Summary/Abstract: U ovom tekstu kritički su sagledani rezultati UNIGEM istraživanja poduzetog krajem 2021. godine iz perspektive izazova intersekcionalnosti kao mogućeg plodotvornog pristupa pri analizi rodne ravnopravnosti na visokoškolskim institucijama. U tekstu se prvo sagledavaju važni početni uvidi u vezi s proučavanjem intersekcionalnosti na razmeđima feminizma i kritičkog realizma općenito, da bi se potom prešlo na analizu empirijskih rezultata kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja. Glavni izazov u ovoj empirijskoj analizi bio je ne samo uočiti i analizirati prisutne pokazatelje isprepletenih oblika nejednakosti na univerzitetskim institucijama, te stavove i mišljenja o solidarnosti, nego i ono što je ostalo nevidljivo ili neprepoznato istraživanjem ili nije prisutno u datim odgovorima, a to je poglavito pitanje klase. Kategorija klase, kao i različitih oblika solidarnosti u intersekcionalnom ključu, treba biti iscrpnije analizirana ako hoćemo razmotriti zadatak postizanja ravnopravnosti na visokoškolskim institucijama kroz intersekcionalne leće. Generalni zaključak je da UNIGEM istraživanje otvara vrata narednim istraživanjima rodne (ne)ravnopravnosti koja će intersekcionalnost kao konceptualni i metodološki okvir staviti u samo središte ovog važnog naučnog i društvenog poduhvata.

  • Page Range: 127-141
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian