Sociocultural Aspects of Gender-Based Violence: Family, Media and Education Cover Image

Sociokulturni aspekti rodno zasnovanog nasilja: porodica, mediji i obrazovanje
Sociocultural Aspects of Gender-Based Violence: Family, Media and Education

Author(s): Merima Jašarević
Subject(s): Gender Studies, Education, Media studies, Communication studies, Studies in violence and power, Family and social welfare, Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: gender; violence; family; media; education; socio-cultural aspects;
Summary/Abstract: Ovaj rad je nastao u sklopu istraživanja rodno zasnovanog nasilja UNIGEM (Universities and Gender Mainstreaming) u visokom obrazovanju među studentima i studenticama, nastavnicima i nastavnicama i administrativnim osobljem. Kroz analizu intervjua (133) propituje vezu kulture s rodno zasnovanim nasiljem s fokusom na porodicu, medije i obrazovanje jer su to ispitanici i ispitanice u svojim odgovorima naglasili kao determinante rodno zasnovanog nasilja. Rad se bazira na savremenim teorijama o kulturi i globalizaciji kao i na feminističkoj kritičkoj teoriji o kulturi i rodu.

  • Page Range: 87-98
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian