Language and Gender Equality in The Academic Context: A Regional Perspective Cover Image

Jezik i rodna ravnopravnost u akademskom kontekstu: regionalna perspektiva
Language and Gender Equality in The Academic Context: A Regional Perspective

Author(s): Jasmina Čaušević, Brigita Miloš, Ajla Demiragić, Lamija Subašić
Subject(s): Gender Studies, Communication studies, Sociolinguistics, Higher Education , Sociology of Education
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: language; gender; equality; higher education; regional perspective;
Summary/Abstract: Mnoga istraživanja i dostupni izvještaji jasno pokazuju da je rodno zasnovano nasilje8 prisutno na svim nivoima visokog obrazovanja i u svim naučnim disciplinama (Benya et al., 2018; Bondestam i Lundqvist, 2018, 2020; Clancy et al., 2014; Henning et al., 2017). Veliki broj žena i muškaraca doživjelo je neki od oblika nasilja u visokoškolskim ustanovama (Anitha i Lewis, 2018; Bondestam i Lundqvist, 2020; McDonald, 2012). Međunarodne studije ukazuju na to da je najmanje 25% studentica bilo izloženo rodno zasnovanom nasilju tokom školovanja (Benya et al., 2018; Vladutiu et al., 2011; Voth Schrag, 2017). Iako precizni podaci o stopi ovog oblika nasilja među nastavnim osobljem i istraživačima/istraživačicama u Evropskoj uniji još uvijek nisu dostupni, na osnovu velikog istraživanja koje je provela Agencija EU za osnovna prava (2014),9 može se pretpostaviti da je i u ovom slučaju stopa nasilja slična.

  • Page Range: 65-85
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian