Islamic Economic Methodology and Development Relationship Cover Image

İslam İktisadi Metodolojisi ve Kalkınma İlişkisi
Islamic Economic Methodology and Development Relationship

Author(s): Gülistan Eryolu, Arif Özaydin
Subject(s): Economy, Islam studies, Religion and science , Economic development
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islamic Economic Methodology; economic development;
Summary/Abstract: Toplumlar için ilk beklenti, refah düzeyinin iyileştirilmesi ve güven ortamının sağlanmasıdır. Beklentilerin gerçekleştirilmesi ise önemli ölçüde iktisadi kalkınmayla ilişkilidir. Bundan dolayı, toplumlar için iktisadi kalkınma geçmişten günümüze öncelikli amaç olmuştur. (Karagül ve Açıkgöz, 2009)

  • Page Range: 657-669
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish