The Effect of Religiosity on Job Satisfaction, Job Stress and Job Performance: A Field Study Cover Image

Dindarlığın İş Doyumu İş Stresi ve İş Performansı Üzerine Etkisi: Bir Alan Çalışması
The Effect of Religiosity on Job Satisfaction, Job Stress and Job Performance: A Field Study

Author(s): Tuba Büyükbeşe, Ömer Çavuş
Subject(s): Labor relations, Organizational Psychology, Sociology of Religion
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Religiosity; Job Satisfaction; Job Stress; Job Performance;
Summary/Abstract: Stres, bireyin çalışma ortamının tehdit edici özelliklerine verdiği tepki olarak görülebilir. Bireyin yeteneklerinin çalışma ortamıyla uyuşmadığında yani gereksinimleri karşılayamadığında veyahut gereksinimleri karşılamada çok zorlandığında bireyin içinde bulunduğu çalışma ortamına karşı tam donanımlı olmadığını gösterir. İş performansı, bir bireyin kendisine verilen görevleri/hedefleri, mevcut kaynakların rasyonel kullanımının normal kısıtlamalarına tabi olarak başarıyla tamamlayabildiği faaliyet olarak görülebilir. Bir kişi işyerinde düşük stres yaşadığında, muhtemelen aktif değildir ve bu nedenle yüksek performans göstermez. Ayrıca yüksek düzeyde iş stresine maruz kaldıysa, stresle başa çıkmak için daha fazla zaman harcayabilir ve iş için daha az çaba harcayabilir, bu da potansiyel olarak düşük iş performansına yol açabilir (Jamal, 1984).

  • Page Range: 617-635
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish