Halal Logistics Cover Image

Helal Lojistik
Halal Logistics

Author(s): Ahmet Fatih Tahiroğlu, Hanifi Murat Mutlu
Subject(s): Business Economy / Management, Islam studies, Religion and science , Transport / Logistics
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Logistics; Islam studies; business;
Summary/Abstract: Helal kavramının işletme yazınında kullanımı incelendiğinde, kavramının ağırlıklı olarak helal gıda boyutu ile ele alındığı ve çalışmaların helal gıda tüketimi ve ekonomisi, tüketim tercihleri, farklı tüketim kültürlerinin etkileri gibi konuların değerlendirildiği görülmektedir. Oysaki helal kavramı kozmetikten, günlük tüketim eşyalarına, tıbbi malzemelerden hastane hizmetlerine ve çeşitli hizmet üretim süreçlerine kadar oldukça geniş bir perspektiften ele alınabilir. Helal gıda kavramı, sadece “haram” ya da yenmesine izin verilmeyen sınırların ötesinde değerlendirilmekte ve İslam dinine göre kirli (necis) olan maddelerle de karışmamış ya da bunlara bir şekilde bulaşmamış olması gerekmektedir (Kaya, 2015). Dolayısıyla helal kavramı çoğunlukla gıda ürünleri sınırları içerisinde düşünülmekle birlikte, ürünlerin üretim süreçleri, hammadde, yarı mamul ya da malzemelerin tedarik ve üretimlerinde, depolanması ve taşınma süreçlerini de içine alan bir yapıya dönüşmektedir. Bu nedenle herhangi bir ürünün tedarik zinciri ve lojistik iş süreçleri içerisinde maruz kalabileceği işlemler ürünlerin helal yapısına zarar verebilecektir. Helal sertifikalı ürünlerin %70’i Müslüman olmayan ama helal sertifikasına sahip tedarikçiler tarafından üretildiği ya da temin edilmekte olmasına (Salaam Gateway, 2021) ek olarak tedarik ağlarının küresel bir yapı içermesi nedeniyle lojistik faaliyetlerin kontrol ve izlenebilirliğinin zayıflamasının ürünlerin kirlenmesinde (helal yapısını bozucu durumlar) ciddi riskler yaratabileceği ifade edilebilir. Bu nedenle bu çalışma helal lojistik kavramına ilişkin temel bir literatür incelemesinin yanı sıra Malezya Helal Lojistik Standartlarının kısa bir açıklamasını yapmayı amaçlamaktadır. Malezya helal sertifikasyon konusundan öncü ülkelerden olup yapmış olduğu sertifikasyonların uluslararası kuruluşlarca akreditasyonu kabul edilmektedir. Bunun yanında birçok Müslüman ülkenin helal sertifikasyonu temin eden kurumsal yapıları da yer almaktadır. Ancak bu çalışma Malezya örneğinin hem oldukça geniş bir helal pazara hizmet etmesi hem de uluslararası akreditasyonunun bulunması sebebiyle bu ülkedeki helal akreditasyon iş süreçlerine odaklanmaktadır.

  • Page Range: 603-616
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish