Ijarah Sukuk Examples Used in Interest-Free Banking Liquidity Management, Problems and Solution Suggestions Cover Image

Faizsiz Bankacılık Likidite Yönetiminde Kullanılan İcâre Sukuk Örnekleri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ijarah Sukuk Examples Used in Interest-Free Banking Liquidity Management, Problems and Solution Suggestions

Author(s): Fatih Kazanci
Subject(s): Business Economy / Management, Islam studies, Religion and science , Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: sukuk; Interest-Free Banking; liquidity management; financial markets;
Summary/Abstract: Günümüz faizsiz bankacılığında özellikle likidite yönetimi alanında sukuk ihraçları önemli rol oynar. Bunun nedeni faizsiz bankaların likidite fazlası yaşadıkları dönemlerde sukuk yatırımı ile fazla olan likiditelerini yönetmeleri, likidite eksikliği yaşadıkları dönemlerde de ellerindeki sukukları satarak likiditeye ulaşma ihtiyaçlarıdır. Bunun yanında sukuk özellikle faizsiz bankaların merkez bankaları ile olan ilişkilerinde önemli rol oynar. Çünkü bazı merkez bankaları teminat olarak bu sukukları kabul ederler ve hatta repo/ ters repo piyasasında sukukları faizsiz bankalardan satın alarak onlara kısa vadeli likidite imkânı sunarlar.

  • Page Range: 565-584
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish