The Relationship Between Islamic and Conventional Stock Indices in Turkey Cover Image

Türkiye’deki İslami ve Konvansiyonel Hisse Senedi Endeksleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Islamic and Conventional Stock Indices in Turkey

Author(s): Hidayet Güneş
Subject(s): Islam studies, Religion and science , International relations/trade, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islamic finance; Conventional Stock Indices; Turkey;
Summary/Abstract: İslami finans alanında son yıllarda yapılan atılımlar sonucunda küresel çapta hem ürün bazında hem de hizmet anlamında pek çok gelişmelerin yaşanması yatırımcıları bu alana doğru çekmeye başlamıştır. İslami finansın temelinde faizsizlik prensibinin olmasının yanında bireyler ve kurumlar için en düşük maliyetle borçlanma ve en yüksek karlılık ile işlem yapma durumları doğası gereği bulunmaktadır. Sadece dini anlamda faize karşı hassasiyeti olan fon sahiplerinin değil aynı zamanda yatırım yaptığı finansal varlıkları çeşitlendirmek, yeni alternatifler bulmak, riski düşük tutabilmek gibi farklı amaçlar ile de bu piyasalarda işlem yapan piyasa katılımcılarına ulaşmak mümkündür. Burada yatırımcılar açısından faiz duyarlılığının yüksek olmasının yanında riski düşük getirisi yüksek olabilecek finansal ürünlere yatırım yaparak kazançlarını artırmak da öncelikli amaçları arasındadır.

  • Page Range: 551-563
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish