A New Sukuk Model Proposal: Black Sukuk / Underground Sukuk Cover Image

Yeni Bir Sukuk Model Önerisi: Siyah Sukuk / Yeraltı Sukuku
A New Sukuk Model Proposal: Black Sukuk / Underground Sukuk

Author(s): Yavuz Türkan, Abdul Razak Dzuljastri Bin, Mustafa Omar Mohammed
Subject(s): Islam studies, Religion and science , Financial Markets, Accounting - Business Administration
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Sukuk; financial certificates; Islamic Finance Accounting;
Summary/Abstract: Hayatın her alanında yer alan İslam dini, finans hayatında da önemli bir yere sahiptir. Toplumsal barışın ve adaletin sağlanması adına birçok model ve yöntem geliştirilmiştir. Kur’an ve sünnet ışığında geliştirilen yöntemler zamanın fehmine uygun olarak icma ve kıyaslarla günümüz finans dünyasına katkı sağlamaktadır. Bu finansal enstrümanlardan birini de sukuk oluşturmaktadır. İslami tahvil olarak ele alınan sukuk için birçok tanım yapılmaktadır. Bunlardan başlıcasını AAOIFI’nın tanımı oluşturmaktadır. Uluslararası İslami Finans Muhasebe ve Finans Organizasyonu olan AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Instituti) 1991 yılında Bahreyn’de kurulmuştur. Yaklaşık 45 ülkenin katılımıyla oluşan bu kuruluş tarafından bugüne kadar 100’ün üzerinde standart yayınlanmıştır. Bu standartlardan 17.’sini de Yatırım Sertifikası (Sukuk) standardı oluşturmaktadır. Bu standarda göre sukuk: ‘Mevcut mal (ayn), menfaat veya hizmet hâlinde bulunan varlıklar üzerindeki mülkiyette veya belirli bir projenin varlıklarında ya da özel bir yatırım faaliyetinde şayi payları ifade eder şekilde ve birbirine eşit değerde ihraç edilen sertifikalardır’ olarak tanımlanmaktadır (AAOIFI, 2015, s. 460). Ayrıca TKBB tarafından oluşturulan Faizsiz Finans sözlüğünde ise sukuk: ‘Bir tür finansal sertifika, yatırım sertifikası olarak belirtilmektedir. Varlıklar üzerindeki mülkiyet veya menfaat paylarını ya da bir yatırım faaliyetindeki payları temsil etmek üzere finansman sağlamak amacıyla ihraç edilen ve sahiplerini elde edilen gelirden payları oranında yararlandıran menkul kıymetler’ olarak belirtilmektedir (TKBB, Faizsiz Finans Sözlüğü, s. 13).

  • Page Range: 537-549
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish