Islamic Capital Market Products and Applicability to Türkiye Cover Image

İslami Sermaye Piyasası Ürünleri ve Türkiye Uygulanabilirliği
Islamic Capital Market Products and Applicability to Türkiye

Author(s): Zeynep Bayram, Murat Demir
Subject(s): National Economy, Islam studies, Religion and science , Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: economic problems; Turkey; Islamic Capital Market;
Summary/Abstract: Gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere hemen bütün ülkeler son dönem küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerle birlikte enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların ve üretimdeki daralmaların kamu maliyesi üzerinde yaratacağı etkiler üzerine yoğunlaşarak bu zorlu sürecin iktisadi ve mali yönetimi konusunda arayış içerisindedirler. Konu daha temel yapısal ekonomik sorunları bulunan gelişmekte olan ülkeler bakımından çok daha önemli hale gelmektedir. Bilindiği üzere söz konusu ülkelerde genç nüfusun da etkisiyle toplumsal talep ve beklentiler sürekli üst düzeydedir. Ortalama gelir düzeylerinin düşüklüğü başta olmak üzere birtakım yapısal sorunlar nedeniyle vergi gelirleri istenilen düzeyde değildir.

  • Page Range: 481-519
  • Page Count: 39
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish