Risk Transfer and Arbitrage Opportunities Between Spot and Forward Markets in Participation Index Exchange Traded Funds Cover Image

Katılım Endeksi Borsa Yatırım Fonlarında Spot ve Vadeli Piyasalar Arasındaki Risk Aktarımı ve Arbitraj Fırsatları
Risk Transfer and Arbitrage Opportunities Between Spot and Forward Markets in Participation Index Exchange Traded Funds

Author(s): Mevlüt Camgöz
Subject(s): Business Economy / Management, International relations/trade, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: risk; financial markets; trade; Risk management;
Summary/Abstract: Risk yönetimi finans sektöründe hem teorik hem pratik bağlamda hep ilgi odağı olmuş bir konudur. Finansal piyasalarda karşılaşılan risklerin yönetilmesi için bu risklerin kaynaklarını, ortaya çıkış süreçlerini ve aktarım mekanizmaların bilinmesi zaruridir. Portföy teorisi açısından ise özellikle vadeli piyasalarla spot piyasalar arasındaki ilişkiler hem risk yönetimi hem de yatırım kararlarının verilmesi aşamasında önem taşımaktadır. Günümüzde işlem mekanizmalarının gelişmesi ve artan enstrüman çeşitliliği vadeli piyasalarla spot piyasalar arasındaki ilişkileri daha da önemli hale getirmiştir. Nitekim 2010 yılında ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) görülen Borsa Çöküşü (2010 flash crash) bu olgunun son örneklerinden birisidir.

  • Page Range: 409-430
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish