The Importance of Risk Management Before Crisis Management Cover Image

Kriz Yönetiminden Önce Risk Yönetiminin Önemi
The Importance of Risk Management Before Crisis Management

Author(s): Aziz Cumhur Kocalar
Subject(s): Physical Geopgraphy, Environmental Geography, Civil Society, Government/Political systems, Security and defense, Health and medicine and law
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Risk Management; Crisis Management;
Summary/Abstract: Ülkemizin yoğun dayanışma çabası gösterdiği bir dönemdeyiz. Doğu Anadolu fay hattının güneyinde ve çevresindeki geniş bir bölgeyi etkisi altına alan depremlerin yarattığı bu kriz döneminde, risk yönetiminin önemini hatırlama gereği yine ortada kalan ve yeterince sahiplenilmeyen bir gerçekliktir. Hâlbuki gelecek için artık bugünden sistematik önlemler alma konusunda hiç gecikme yaşanılmamalıdır.

  • Page Range: 3-21
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish