Islamic Economics and Behavioral Economics: A Theoretical Review Cover Image

İslam İktisadı ve Davranışsal İktisat: Teorik Bir İnceleme
Islamic Economics and Behavioral Economics: A Theoretical Review

Author(s): Harun Yakışık
Subject(s): Economy, Islam studies, Behaviorism
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Islam; Economics; Behavioral Economics;
Summary/Abstract: İktisat bilimi bireylerin ekonomik davranışlarını incelediğinden bireyi nasıl tanımladığı önem arz etmektedir. Bu tanımı yaparken bireyin sergilediği ekonomik davranış kalıplarını iki kategoride değerlendirdiğini görmekteyiz. Bunlardan ilki tüm bireylerin aynı davranış kalıbıyla hareket ettiği diğeri ise her bireyin sahip olduğu bireysel farklılıklardan kaynaklı farklı davranışlar sergilediği varsayımdır. Dolayısıyla iktisat bilimi varsayımlarını, hipotezlerini ve teorilerini bu davranış varsayımlarıyla temellendirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda İnsanoğlu irade ve akıl sahibi olduğundan davranışlarında, karar ve tercihlerinde rasyonel olup olmadığı ve rasyonelliğinin sınırları tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle insanların ekonomik davranışlarının rasyonelliği ya da rasyonelliğinin sınırları (sınırlı rasyonellik) davranışsal iktisatta (behavioral economics) geniş yer bulan konuların başında gelmektedir.

  • Page Range: 337-351
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish