Current Financing Models of Public Infrastructure Investments: An Interest-Free Model Proposal for Türkiye Cover Image

Kamu Altyapı Yatırımlarının Mevcut Finansman Modelleri: Türkiye İçin Faizsiz Bir Model Önerisi
Current Financing Models of Public Infrastructure Investments: An Interest-Free Model Proposal for Türkiye

Author(s): Erhan Bahtiyar
Subject(s): Business Economy / Management, Islam studies, Economic policy, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Financing Models; Public Infrastructure Developments; Interest-Free Model; Turkey;
Summary/Abstract: Altyapı yatırımı, devletlerin kalkınma sürecinin olmazsa olmaz şartıdır. Altyapı yatırımları genelde kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilirken özellikle 20. Yüzyıl’ın son çeyreğinden itibaren Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında da gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu süreçte başvurulan finansman modellerinden biri de faizsiz finansmandır. Özellikle Türkiye’de altyapı yatırımlarının islamî prensipler ışığında faizsiz finansman modelleri kullanılarak gerçekleştirilmesi üzerine akademik çalışma ise neredeyse yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte geçmişten günümüze faizsiz finansman modellerinin ülkemizde kısıtlı kullanıldığı görülmektedir.

  • Page Range: 313-336
  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish